Jak Sprzedać

Niezbędne będzie umieszczenie Państwa nieruchomości w naszej bazie danych. W tym celu czekamy na kontakt z nami aby jeden z naszych agentów mógł osobiście poznać produkt który chcecie wystawić na sprzedasz, zrobić zdjęcia i uzyskać jak najwięcej użytecznej informacji na temat nieruchomości. Po zebraniu wszystkich szczegółów cała informacja znajdzie się na rynku nieodpłatnie. Państwa nieruchomość będzie promowana w naszych internetowych mediach oraz w miarę możliwości w gazetach i reklamach magazynów branżowych. Jeśli jesteście Nie-rezydentem przy sprzedaży nieruchomości trzeba pamiętać, że 3% zadeklarowanej ceny zakupu Escritura (Tytuł Własności) zostaną przekazywane do Hacienda (Urząd Skarbowy ),i zabezpieczone na poczet zaległych podatków do zapłaty. Z doradcą podatkowym odzyskamy te pieniądze, jeśli podatki nie są należne.