Jak Kupic

UMOWA ZAKUPU Gdy znajdziemy nieruchomość na Teneryfie która jest dla Państwa najodpowiedniejsza, konieczna będzie wpłata zaliczki. Na rynku wtórnym apartamentów zaliczka zwykle wynosi 10% wartości mieszkania.Sporządzona umowa będzie zawierała dokładne warunki i terminy zakupu oraz ostateczną datę wywiązania się z z umowy. Umowa będzie również potwierdzała dane personalne sprzedawcy, jego prawo własności do danej nieruchomości, oraz umowa będzie gwarantowała, że nieruchomość zostanie przekazana kupującemu bez żadnych obciążeń hipotecznych i praw innych stron. Umowa będzie również zawierała, aneks dotyczący ponoszenia kosztów oraz opłat wszystkich należnych podatków. Adwokat przeczyta umowę wyjaśniając każdy szczegół, lub paragraf co do którego można mieć wątpliwości przed podpisaniem umowy. PORADY PRAWNE Powołany przez Państwa Radca Prawny dokona wszystkich koniecznych czynności prawnych. Potwierdzi czy nieruchomość wolna jest od wszelkich długów i zobowiązań. Następnie otrzymacie te dokumenty i pokwitowania aby móc podpisać Akt Własności (Escritura). - odpis z Księgi Wieczystej : potwierdzenie tożsamości właściciela i zgodność, nr.działki z numerem hipotecznym - IBI: podatki gminne potwierdzające że zostały one opłacone aż do chwili obecnej - rachunki za media z ostatnich miesięcy: woda, prąd, śmieci, opłaty komunalne, zatwierdzone przez Prezesa Wspólnoty, który potwierdzi, że wszystkie rachunki zostały zapłacone do chwili obecnej Wymagane są orginały Państwa dokumentów w celu podpisania Aktu Własności ( Escritura ). Ponieważ jest to wymóg prawny, do podpisów niezbędne są wszystkie wcześniej wymagane dokumenty. Jeśli przebywacie Państwo poza Wyspą i nie macie możliwości powrotu i podpisania Tytułu Własności (Escritura ) można wyznaczyć adwokata do działania w Państwa imieniu. Niezbędne będzie podpisanie oficjalnego dokumentu przed notariuszem. Jest to znane jako Escritura de Poder de Compraventa (Pełnomocnictwo). N.I.E W celu dokonania jakichkolwiek finansowych zakupów w Hiszpanii wymagane jest posiadanie numeru NIE – Numer Identyfikacji Obcokrajowców (Numero de Identificacion de Extranjeros ) . Ten dokument wydawany jest przez władze hiszpańskie. Może być również konieczne otrzymanie Certyfikatu Nie-Rezydencji. Dodatkowo nie-rezydenci muszą powołać przedstawiciela finansowego, który JEST rezydentem w Hiszpanii i który zajmie się wszystkimi kwestiami podatkowymi. Państwa adwokat pomoże w uzyskaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów, które muszą być przedstawione przed Notariuszem. POSTĘPOWANIE PRAWNE Wszystkie zakupy nieruchomości i ich sprzedaż muszą być zarejestrowane w Biurze Rejestru Gruntów (Registro de la Propiedad ) i w Księgach Wieczystych (Escritutra de Compraventa). Dokumenty muszą być przygotowane przez Notariusza. Obowiązkiem notariusza jest sporządzenie aktu przeniesienia własności w sposób właściwy. Zawiera on pełen opis nieruchomości i potwierdza zadeklarowaną cenę zakupu lub uzgodnioną jej cześć we właściwej walucie która ma być zapłacona sprzedającemu. Notariusz będzie uczestniczył w podpisie Aktu Notarialnego, pobierze wszystkie opłaty i podatki. Akt Notarialny zostanie wtedy wysłany do Biura Rejestru Gruntów, gdzie nazwisko nowego właściciela zostanie wpisane. Kopię poświadczoną przez notariusza otrzymują kupujący. Po pewnym czasie kupujący lub bank otrzymają orginał Aktu Notarialnego z Biura Rejestru Gruntów. Dodatkowo do kosztów Państwa nieruchomości trzeba doliczyć cenę podatków. Średnio wynosi ona ponad 10% od ceny zakupu. Oto zestawienie tych dodatków: - Plus Valia ( podatek od wzrostu wartości gruntu). Ten podatek obliczany jest corocznie i dotyczy wzrostu wartości gruntu od poprzedniej sprzedaży.Według hiszpańskiego prawa zapłata tych kosztów jest obowiązkiem sprzedawcy. - Registro de la Propiedad ( koszt rejestracji gruntu ) Po podpisaniu Aktu Własności zmiana nazwy właściciela musi być odnotowana w Registro de la Propiedad ( Biuro Rejestru Gruntów) - Opłaty notarialna za przygotowanie Aktu Własności, obliczane i pobierane przez notariusza. - 5% IGIC ( odpowiednik podatku VAT) : plus 0,75% za znaczek skarbowy. Ten podatek jest płacony przy zakupie nieruchomości od Developera. - 6,5% ITP : podatek płacony przy zakupie nieruchomości od prywatnego właściciela Jeżeli nie mieszkacie Państwo na stałe na Teneryfie i nie jesteście w stanie wrócić aby podpisać Akt Własności możecie mianować Radcę Prawnego aby działał w Państwa imieniu. Niezbędne będzie podpisać oficjalny dokument przed notariuszem. Ten dokument to Escritura de Poder de Comprawenta ( Pełnomocnictwo ). RACHUNKI ZA MEDIA Po dokonaniu zakupu nieruchomości konieczne jest podpisanie niezbędnych formularzy aby rachunki za media UNELCO y ENDESA ( Wodociągi i Elektrownia ) przychodziły na Państwa nazwisko. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany płacić IBI ( Impuesto de Bienes e Inmuebles ) czyli podatki lokalne. Są one opłacane w Urzędzie Gminnym. Niezbędne jest udanie się do Urzędu Skarbowego w celu dokonania zmian stawek opłat, oraz wprowadzenie Państwa nazwiska do ewidencji. Należy założyć w banku stałe zlecenie opłat gdy rachunki nie są rozsyłane pocztą. WSPÓLNOTA WŁAŚCICIELI Większość osób kupujących dom albo mieszkanie na Teneryfie staje się członkami Wspólnoty Właścicieli ( Comunidad de Vecinos ) . Każdy właściciel nieruchomości w kompleksie ma prawo do korzystania z powierzchni wspólnych ( basen, ogród, chodniki, etc) i stąd ponosi opłaty za utrzymanie i konserwację, znane pod nazwą Opłat Osiedlowych ( Comunidad ). Wspólnota Właścicieli ma na celu koordynację sprawnego funkcjonowania i utrzymania kompleksu. Co roku odbywa się ogólne zebranie współlokatorów ( większość członków ) z Przewodniczącym ( Administrator), w celu zatwierdzenia budżetu i innych kwestii związanych z kompleksem. Aby dbać o własne interesy ważne jest dla właścicieli uczestniczenie w tych zebraniach. TESTAMENT Spisany testament należy przetłumaczyć na język hiszpański. Radzimy skonsultować się z Państwa powołanym Radcą Prawnym, aby ten udzielił Państwu niezbędnych wskazówek w celu dokonania prawidłowego procesu.